Kommunikationsutskottet

 Kontakt: Ordförande Elsa Widås, 076-327 28 87, elisawidas@gmail.com 

KU.jpg

Kirrar kommunikationen

Kommunikationsutskottets arbete är avgörande för att du ska veta vad som händer på skolan. När är välkomstfesten? Var hålls föreläsningen? Kommunikationsutskottet fungerar som ett filter där all kårens aktivitet passerar innan information når medlemmarna.

 

Med en sprudlande kreativitet och stadig hand i Photoshop eller Premiere PRO marknadsför Kommunikationsutskottet hela kårens verksamhet.

Ledamöter

Ordförande Elsa Widås

Ledamöter:Edit Hallén, Cornelia Elgh, Camilla Borgquist, Snö Backelin, Ellen Fagersta Modh, Tuva Tingström, Ella Lindeval, Agnes Skantze, Agnes Zingmark, Agnes Ovemar och Lulu Lindroth