Kommunikationsutskottet

 Kontakt: Ordförande Alva Willers, 070-839 27 30, alva.willers@gmail.com 

KU.jpg

Kirrar kommunikationen

Kommunikationsutskottets arbete är avgörande för att du ska veta vad som händer på skolan. När är välkomstfesten? Var hålls föreläsningen? Kommunikationsutskottet fungerar som ett filter där all kårens aktivitet passerar innan information når medlemmarna.

 

Med en sprudlande kreativitet och stadig hand i Photoshop eller Premiere PRO marknadsför Kommunikationsutskottet hela kårens verksamhet.

Ledamöter

Ordförande Alva Willers

Ledamöter: Sam Nilsson, Isabelle Roos, Svea Välimäki, Luukas De la Torre, Skilla Lind, Alicia Rosenthal, Alva Jansson