Slutskivekommittén

 Kontakt: Ordförande Namn, Telefonnummer, Mail 

Slutskive.jpg

Studenternas vilja

Slutskivekommittén skall bestå av enbart ledamöter som går det tredje året på skolan. Kommittén kommer att tycka till om och planera studenten. 

Denna kommitté bildas varje vårtermin.

Ledamöter

Ordförande Namn, Ledamöter