top of page

Rambudgetar

Rambudgeten är det dokument som Elevkåren förhåller sig till ekonomiskt för att förvalta pengarna så medlemseffektivt som möjligt. Den ger en översiktlig bild av vad Elevkårens pengar planeras gå till under verksamhetsåret. Här nedan finner du budgetar sedan (k)året 2017/2018 till och med årets!

Södra mapp.png
bottom of page