Rambudget

Rambudgeten är det dokument som Elevkåren förhåller sig till ekonomiskt för att förvalta pengarna så medlemseffektivt som möjligt. Den ger en översiktlig bild av vad Elevkårens pengar planeras gå till under verksamhetsåret.

Södra mapp.png

@2016 Södra Latins Elevkår

Org. nr. 802413-0968

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle