top of page

Rambudgetar

Rambudgeten är det dokument som Elevkåren förhåller sig till ekonomiskt för att förvalta pengarna så medlemseffektivt som möjligt. Den ger en översiktlig bild av vad Elevkårens pengar planeras gå till under verksamhetsåret. Nedan finner du budgetar från och med (k)året 2017/2018!

Södra mapp.png
bottom of page