top of page

Revision

Revisorerna för Södra Latins Elevkår har som uppgift att granska Elevkårens ekonomi och verksamhet inför årsmötet för att vara en försäkring för medlemmarna att Elevkårens pengar används på ett sätt som gynnar organisationen. 

Revisionen 2023-2024

Ellinor Gullman-Strand
ellinor.gullman.strand@gmail.com
073-635 05 91

Anton Medin
anton.medin04@gmail.com
070-771 12 63

bottom of page