Revision

Revisorerna för Södra Latins Elevkår har som uppgift att granska Elevkårens ekonomi och verksamhet inför årsmötet för att vara en försäkring för medlemmarna att Elevkårens pengar används på ett sätt som gynnar organisationen. 

Revisorer 2020-2021:

 

Pelle Enocsson

0722179536

pelle.enoc@gmail.com

Gustav Ramestad

0705649795

gustav.ramestad@gmail.com