Revision

Revisorerna för Södra Latins Elevkår har som uppgift att granska Elevkårens ekonomi och verksamhet inför årsmötet för att vara en försäkring för medlemmarna att Elevkårens pengar används på ett sätt som gynnar organisationen. 

Revisionen 2021-2022

Viktor Ros Palmklint
viktor.ros@palmklint.com
076-145 55 92

Klara Agetoft
klaraage@gmail.com
072-161 74 21