Revision

Revisorerna för Södra Latins Elevkår har som uppgift att granska Elevkårens ekonomi och verksamhet inför årsmötet för att vara en försäkring för medlemmarna att Elevkårens pengar används på ett sätt som gynnar organisationen. 

Revisorer 2019-2020:

 

Max Otterman

0730731604

max@ottrmn.com

Dagmar Grinneby

0722041948

dagmar.grinneby@gmail.com

@2016 Södra Latins Elevkår

Org. nr. 802413-0968

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle