Revision

Revisorerna för Södra Latins Elevkår har som uppgift att granska Elevkårens ekonomi och verksamhet inför årsmötet för att vara en försäkring för medlemmarna att Elevkårens pengar används på ett sätt som gynnar organisationen. 

Revisionen 2022-2023

Melker Taylor
melkertaylor@gmail.com
076-185 45 55

Ellen Pettersson
ellenpettersson57@gmail.com
0703977695