top of page

Serviceutskottet

Kontakt: Ordförande Minnea Enmark, 072-250 64 21, minnea.enmark@gmail.com

Service.jpg

Stans bästa service

Service, service, service. Styr och ställer. Kirrar rabatter och förvaltar välgörenhet.

 

Utskottet ser till att du som medlem kan beställa skolkläder, handla billigt med kårkortet, och kan åtminstone en dag om året få frukost i skolan efter en lång skolfärd.

 

Om ni har några funderingar, tips på rabatter eller vill fråga något om utskottets verksamhet så tveka inte på att kontakta oss.

Ledamöter

Ordförande Minnea Enmark

Ledamöter: Rut von Euler, Alona McCoy

bottom of page