Serviceutskottet

 Kontakt: Ordförande Hampus Ljungblom Julin, 072-036 70 07, hampusjulin@ljungblom.com 

Service.jpg

Stans bästa service

Service, service, service. Styr och ställer. Kirrar rabatter och förvaltar välgörenhet.

 

Utskottet ser till att du som medlem kan beställa skolkläder, handla billigt med kårkortet, och kan åtminstone en dag om året få frukost i skolan efter en lång skolfärd.

 

Om ni har några funderingar, tips på rabatter eller vill fråga något om utskottets verksamhet så tveka inte på att kontakta oss.

Ledamöter

Ordförande Hampus Ljungblom Julin

Ledamöter: Stella Wisdom, Vera Ekberg, Anna Hill, Nike Schelvander, Rut von Euler, Minnea Enmark och Maria Lindahl