Serviceutskottet

 Kontakt: Ordförande Hedda Pontén, 076-595 70 03, heddaponten@gmail.com 

Service.jpg

Stans bästa service

Service, service, service. Styr och ställer. Kirrar rabatter och förvaltar välgörenhet.

 

Utskottet ser till att du som medlem kan beställa skolkläder, handla billigt med kårkortet, och kan åtminstone en dag om året få frukost i skolan efter en lång skolfärd.

 

Om ni har några funderingar, tips på rabatter eller vill fråga något om utskottets verksamhet så tveka inte på att kontakta oss.

Ledamöter

Ordförande Hedda Pontén

Ledamöter: Elin Johansson  Hampus Ljungblom Julin, Stella Wisdom, Vivianne Ekoutsoglou, Vera Ekberg, Anna Hill