top of page

Stadgar

Stadgarna är kårens lagar som reglerar kårens arbete och styre. De kan revideras och ändras på årsmötet

 

Rubrik 1

bottom of page