top of page
Demokratiska utskottet

Demokratiska utskottet

Dealar demokratin

Ordförande

Ledamöter

Jay Modig, Aprilia Lindal, Emily Spence, Albatoul Salah, Lara Alemdar

Om du som elev stöter på brister i undervisningen eller i arbetsmiljön är det Demokratiska du ska prata med. Demokratiska kämpar för att öka elevernas inflytande i skolan och utskottet tar upp frågor som lärare, scheman, betyg, skolmat, fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

bottom of page