Valberedningen

Valberedningens uppdrag är att lägga fram ett förslag på ny styrelse, nya läroverksfejdsrepresentanter, nya revisorer och ny valberedning inför årsmötet. Om du vill söka till en post är det dem du bör kontakta!

Valberedningen 2020-2021:

Yousra El Mourabit
Valberedningens ordförande

079-336 06 32
yousra.elmourabit1@gmail.com

Ylva Isaksson Medin
072-320 35 10

isakssonmedinylva@gmail.com

Thyra Karlsson
073-140 97 10
thyra.carlsson@gmail.com

Lisa Wall

076-867 14 70

Lisawall0628@gmail.com

Selma Anaya

070-402 60 96

anaya.selma@gmail.com

Cassandra von Schmeling

073-414 82 42

cassanvs@gmail.com


Lovisa Claesson
072-191 01 43
Lovisa.claessons@gmail.com