top of page

Valberedningen

Valberedningens uppdrag är att lägga fram ett förslag på ny styrelse, nya läroverksfejdsrepresentanter, nya revisorer och ny valberedning inför årsmötet. Om du vill söka till en post är det dem du bör kontakta!

Valberedningen 2023-2024:

Simon Von Euler
Valberedningens ordförande

076-326 86 27
simonvoneuler1@gmail.comValberedningens ledamöter:

Hampus Ljungblom Julin
072-036 70 07
hampusjulin@ljungblom.com

Lo Dahlström
073-440 01 36


Liv Wedegren
072-712 67 77
 

bottom of page