Valberedningen

Valberedningens uppdrag är att lägga fram ett förslag på ny styrelse, nya läroverksfejdsrepresentanter, nya revisorer och ny valberedning inför årsmötet. Om du vill söka till en post är det dem du bör kontakta!

Valberedningen 2022-2023:

Erik Ejvinsson
Valberedningens ordförande

070-234 42 20
erik.ejvinsson@gmail.com

Molly Hirschfeldt
076-206 36 80
mollyhirschfeldt@icloud.com

Ester Cortes
070-200 72 10

002escor@gmail.com

Lisa Wall
076-867 14 70
Lisawall0628@gmail.com

Yammi Wattman
072-167 67 47
yammiwattman@gmail.com

Sam Nilsson
072-525 37 63
samnilsson2003@gmail.com

Ylva Isaksson Medin
072-320 35 10
isakssonmedinylva@gmail.com