Valberedningen

Valberedningens uppdrag är att lägga fram ett förslag på ny styrelse, nya läroverksfejdsrepresentanter, nya revisorer och ny valberedning inför årsmötet. Om du vill söka till en post är det dem du bör kontakta!

Valberedningen 2020-2021:

Albert Nygren

Valberedningens ordförande

0762599119

albert.nygren@gmail.com

Elsa Berlin

0706868735

elsaberlin2001@gmail.com

Nike Diesen

0760340455
nike.diesen@gmail.com

Mina Rehn

0702063858

mina.rehn@gmail.com