top of page

Verksamhetsplan 2024-2025

En sammanfattning av verksamheten som Elevkåren måste genomföra under året. Verksamhetsplanen antas av årsmötet.

Rubrik 1

bottom of page