top of page

Årsmötet

Årsmötet är det högsta beslutsfattande organet inom elevkåren. Alla beslut utgår från årsmötet, och varje medlem har närvaro- och yttrandefrihet vid mötet. Här bestämmer elevkårens medlemmar om elevkårens framtid.

På årsmötet måste det föras ett protokoll. Protokollet skrivs av årsmötessekreteraren och måste vara justerat och publicerat senast sex veckor efter årsmötet. För mer information om årsmötesprotokollet och årsmötet, kontakta styrelsen.

bottom of page