Protokoll

Protokoll är en sammanfattning av det som har diskuterats och beslutats. Här samlar vi alla styrelseprotokoll från det att vi började protokollföra digitalt. Det är den Administrativa chefen som protokollför mötena, kontakta denna om du undrar något.

@2016 Södra Latins Elevkår

Org. nr. 802413-0968

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle