top of page

Protokoll

Protokoll är en sammanfattning av det som har diskuterats och beslutats. Här samlar vi alla styrelseprotokoll från det att vi började protokollföra digitalt. Det är den administrativa chefen som protokollför mötena, kontakta denna om du undrar något.

bottom of page