Demokratiska Utskottet

 Kontakt: Ordförande Lisa Wall, 076 876 14 70, lisawall0628@gmail.com 

Dealar demokratin

Om du som elev stöter på brister i undervisningen eller i arbetsmiljön är det Demokratiska du ska prata med. Demokratiska kämpar för att öka elevernas inflytande i skolan och utskottet tar upp frågor som lärare, scheman, betyg, skolmat, fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

 

Demokratiska för din talan hos skolledningen och eftersom kåren har majoriteten av skolans elever bakom sig väger vår talan tyngre än enskilda elevers.

 

Så vänd dig till Demokratiska med dina problem för att demokratin ska förbli levande på Södra Latin!

Ledamöter

Ordförande Lisa Wall

Ledamöter: Ellen Pettersson, Vendela Dyberg, Joar Ygeman, Mayson Jaocismbam Persson, Simon von Euler, Anastasia Novopoltsevc

@2016 Södra Latins Elevkår

Org. nr. 802413-0968

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle