top of page

Demokratiska Utskottet

Kontakt: Ordförande Alice Lahti, 072-164 24 21, lahtialice@gmail.com

Demo_edited.jpg

Dealar demokratin

Om du som elev stöter på brister i undervisningen eller i arbetsmiljön är det Demokratiska du ska prata med. Demokratiska kämpar för att öka elevernas inflytande i skolan och utskottet tar upp frågor som lärare, scheman, betyg, skolmat, fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

 

Demokratiska för din talan hos skolledningen och eftersom kåren har majoriteten av skolans elever bakom sig väger vår talan tyngre än enskilda elevers.

 

Så vänd dig till Demokratiska med dina problem för att demokratin ska förbli levande på Södra Latin!

Ledamöter

Ordförande Alice Lahti

Ledamöter: Jay Modig, Aprilia Lindal, Emily Spence, Albatoul Salah, Lara Alemdar

bottom of page