Demokratiska Utskottet

 Kontakt: Lo Dahlström, 073-440 01 36, dahlstromingalo@gmail.com 

Demo_edited.jpg

Dealar demokratin

Om du som elev stöter på brister i undervisningen eller i arbetsmiljön är det Demokratiska du ska prata med. Demokratiska kämpar för att öka elevernas inflytande i skolan och utskottet tar upp frågor som lärare, scheman, betyg, skolmat, fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

 

Demokratiska för din talan hos skolledningen och eftersom kåren har majoriteten av skolans elever bakom sig väger vår talan tyngre än enskilda elevers.

 

Så vänd dig till Demokratiska med dina problem för att demokratin ska förbli levande på Södra Latin!

Ledamöter

Ordförande Lo Dahlström

Ledamöter:Malva Lannerlöv, Pugh Foberg, Emily Spence, Mark-Amadeus Chicu, Nikolaj Edsjö, Elin Modig, Aprilia Lindal, Sixten Englund och Alva Åreschoug