Demokratiska Utskottet

 Kontakt: Ordförande Ellen Pettersson, 070-397 76 95ellenpettersson57@gmail.com 

Demo_edited.jpg

Dealar demokratin

Om du som elev stöter på brister i undervisningen eller i arbetsmiljön är det Demokratiska du ska prata med. Demokratiska kämpar för att öka elevernas inflytande i skolan och utskottet tar upp frågor som lärare, scheman, betyg, skolmat, fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

 

Demokratiska för din talan hos skolledningen och eftersom kåren har majoriteten av skolans elever bakom sig väger vår talan tyngre än enskilda elevers.

 

Så vänd dig till Demokratiska med dina problem för att demokratin ska förbli levande på Södra Latin!

Ledamöter

Ordförande Ellen Pettersson

Ledamöter: Simon von Euler Chelpin, Alexander Cyrén, Vilma Woglemuth, Maxine Penscel Cussigh, Liv Wedegren, Saga Pantzar, Alice Lahti, Agnes Petersson, Irmeli Stehager, Isac Dahl, Delina Mulugieta, Sinnit Girmay, Rafael Kondi