top of page

Årsmöteshandlingar

Årsmötet är det högsta beslutsfattande organet inom elevkåren. Alla beslut utgår från årsmötet, och varje medlem har närvaro- och yttrandefrihet vid mötet. Här bestämmer elevkårens medlemmar om elevkårens framtid.

Inför årsmötet förbereder elevkårens presidium möteshandlingar. För mer information om årsmöteshandlingarna kontakta styrelsen.

 

bottom of page