top of page
Demokratiutskottet

Demokratiutskottet

Dealar demokratin

Ordförande

Ledamöter

Jay Modig, Emily Spence, Albatoul Salah, Astrid Leisvik, Georg Bothzén, Hugo Lindstrand, Kata Munter, Nora Flø Bjugård

Om du som elev stöter på brister i undervisningen eller i arbetsmiljön är det Demokratiska du ska prata med. Demokratiska kämpar för att öka elevernas inflytande i skolan och utskottet tar upp frågor som lärare, scheman, betyg, skolmat, fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

bottom of page