top of page
Serviceutskottet

Serviceutskottet

Stans bästa service

Ordförande

Ledamöter

Minnea Enmark, Aliya Bryntesson, Ester Brandt, Siri Sundbäck Brohult, Katja Elofsson, Laura Regazzoni, Ylva Rooth Reinholdsson

Service, service, service. Styr och ställer. Kirrar rabatter och förvaltar välgörenhet.

Utskottet ser till att du som medlem kan beställa skolkläder, handla billigt med kårkortet, och kan åtminstone en dag om året få frukost i skolan efter en lång skolfärd.

Om ni har några funderingar, tips på rabatter eller vill fråga något om utskottets verksamhet så tveka inte på att kontakta oss.

bottom of page